Fjerne løvetann på steinheller og grusganger- Tergent