VermiNIX PRO - Mot krypende skadeinsekter- Kun for profesjonelle brukere- Tergent